VERN' academic programs

UBF
CIKLUSI IZBORNH OTOČKIH KOLEGIJA ZA VERN'OVE STUDIJE
STARTUP KAMP VIS
CIKLUSI IZBORNH OTOČKIH KOLEGIJA ZA VERN'OVE STUDIJE
STARTUP KAMP VIS
CIKLUSI IZBORNH OTOČKIH KOLEGIJA ZA VERN'OVE STUDIJE
CIKLUSI IZBORNH OTOČKIH KOLEGIJA ZA VERN'OVE STUDIJE
MTS (MEDIA TRAINING SESSIONS) 21.0 VELEPOSLANSTVA SADa + VERN'a + FPZGa
ERASMUS MEĐUNARODNE LJETNE ŠKOLE
SJEDNICA SAVJETA VELEUČILIŠTA VERN'
CIKLUSI IZBORNH OTOČKIH KOLEGIJA ZA VERN'OVE STUDIJE
STARTUP KAMP VIS
ERASMUS MEĐUNARODNE LJETNE ŠKOLE
STARTUP KAMP VIS